Atestate

Conform Ordinului nr. 412/2023 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora (Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 23 februarie […]